You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  Available Job : VASPITAČI I VASPITAČICE ZA PREDŠKOLSKU DJECU U PRIVATNIM I DRŽAVNIM VRTIĆIMA / Available starting 7 months ago
  Location : Germany
  Salary : Bruto zaradu od 2.845 eura
  Benefits : - Ugovor o radu uz isti tretman i benefite za sve zaposlene - Zdravstveno osiguranje i bezbijednost na radu - Privremeni smještaj - Mogućnost dodatne obuke za njemački jezik

  Requirements : - Visoka stručna sprema pedagoškog ili vaspitačkog smjera - Minimum A2-B1 nivo njemačkog jezika - Položen državni ispit ili licenca - Iskustvo poželjno - nije neophodno - Posjedovanje EU pasoša poželjno - nije neophodno

  Terms & Conditions :
  - Radno vrijeme 8 (osam) sati u prvoj smjeni - Rad sa djecom predškolskog uzrasta - briga o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, spoznajnom razvoju djeteta - briga o razvoju komunikacije i stvaralaštva - saradnja sa stručnjacima ljekarske, pedagoške, sociološke i psihološke struke - blagovremeno uviđanje eventualnih nedostataka, kao i izuzetnih sposobnosti djeteta - obrazovanje i vaspitavanje djece